علت یخ زدن کولر گازی
علت یخ زدن پنل کولر گازی

یکی از مشکلات شایع کولر های گازی

برای جلوگیری از یخ زدن کولر گازی

یخ زدن کولر

حامی تهویه

انجام به موقع سرویس های دوره ای کولرگازی

تماس با مرکز تعمیزات حامی تهویه